Přeskočit na obsah

Moderují: Nela Eberl Friebová a Lukáš Tittl

9.00Zahájení
Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci, Správa železnic
Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy Vysokorychlostních tratí, Správa železnic
9.15-9.45Územní plánování
Martin Švehlík, náměstek SSVRT pro rozvoj, Správa železnic
Marek Zděradička, zástupce ředitele, IPR hl. m. Prahy
Jan Mařík, ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha
9.45-10.15Technické zajímavosti
Jiří Merta, technický náměstek SSVRT, Správa železnic
Jan Kubelka, technické oddělení SSVRT, Správa železnic
Matyáš Hron, oddělení prostorových dat a architektury SSVRT, Správa železnic
Lenka Cimpová, manažerka spolupráce se Správou železnic, SNCF Réseau
10.15-10.45přestávka na kávu
10.45-11.30Mezinárodní projekty
Pavel Hruška, náměstek SSVRT pro oblast sever, Správa železnic
Kay Müller, manažer projektu Dresden – Praha, Deutsche Bahn
Beata Skolimowska, manažerka projektu Praha – Wroclaw, Centralny Port Komunikacyjny
Petr Provazník, manažer projektu Dresden – Praha, Správa železnic
Jan Janoušek, manažer projektu Praha – Wroclaw za SSVRT, Správa železnic
11.30-12.00Praha-Brno-Ostrava
Marek Pinkava, náměstek SSVRT pro oblast jih, Správa železnic
Martin Hyský, zastupitel Kraje Vysočina
Petr Jemelka, manažer projektu VRT Moravská brána II
12.00-13.00oběd
Změna programu vyhrazena.