Přeskočit na obsah

Níže naleznete prezentované materiály ke stažení

Moderují: Nela Eberl Friebová a Martin Veselovský

13.00Zahájení
Martin Kupka, ministr dopravy
Jiří Svoboda, generální ředitel, Správa železnic
Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci, Správa železnic
13.15-14.00Vládní panel
Martin Kupka, ministr dopravy
Radim Sršeň, náměstek ministra pro místní rozvoj
Eduard Levý, náměstek ministra životního prostředí
Eduard Muřický, vrchní ředitel sekce hospodářství ministerstva průmyslu a obchodu
Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory ČR
Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic
14.05-15.00Evropský rozměr VRT
Herald Ruijters, zástupce generální ředitelky, DG MOVE, Evropská komise – prezentace
Radek Čech, ředitel odboru mezinárodních vztahů, Správa železnic – prezentace
Judith Engel, členka představenstva, ÖBB-Infrastruktur – prezentace
Ismail Ertug, zástupce pro udržitelnou mobilitu v Evropě, Deutsche Bahn – prezentace
Dariush Kowsar, ředitel pro evropské záležitosti, SNCF Réseau – prezentace
Zbygniew Szafranski, člen správní rady, Centralny Port Komunikacyjny
15.00-15.30tiskový briefing
15.00-15.30přestávka na kávu
15.30-16.30Financování VRT
Thomas Joindot, technický ředitel, SNCF Réseau – prezentace
Tomáš Čoček, náměstek generálního ředitele pro ekonomiku, Správa železnic – prezentace
Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR – prezentace
Alberto Mazolla, CER Executive Director – prezentace
16.30-17.15VRT a regiony
Radek Podstawka, náměstek hejtmana MS kraje, Asociace krajů ČR – prezentace
Miroslav Marada, řešitel projektu Nová mobilita, Univerzita Karlova – prezentace
Henrik Saske, SMWA Sachsen, ESÚS – prezentace
od 17:30neformální program

Moderují: Nela Eberl Friebová a Lukáš Tittl

9.00Zahájení
Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci, Správa železnic
Jakub Bazgier, ředitel Stavební správy Vysokorychlostních tratí, Správa železnic
9.15-9.45Územní plánování
Martin Švehlík, náměstek SSVRT pro rozvoj, Správa železnic – prezentace
Marek Zděradička, zástupce ředitele, IPR hl. m. Prahy
Jan Mařík, ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha
9.45-10.15Technické zajímavosti
Jiří Merta, technický náměstek SSVRT, Správa železnic – prezentace
Jan Kubelka, technické oddělení SSVRT, Správa železnic
Matyáš Hron, oddělení prostorových dat a architektury SSVRT, Správa železnic
Lenka Cimpová, manažerka spolupráce se Správou železnic, SNCF Réseau
10.15-10.45přestávka na kávu
10.45-11.30Mezinárodní projekty
Pavel Hruška, náměstek SSVRT pro oblast sever, Správa železnic – prezentace
Kay Müller, manažer projektu Dresden – Praha, Deutsche Bahn
Beata Skolimowska, manažerka projektu Praha – Wroclaw, Centralny Port Komunikacyjny
Petr Provazník, manažer projektu Dresden – Praha, Správa železnic
Jan Janoušek, manažer projektu Praha – Wroclaw za SSVRT, Správa železnic
11.30-12.00Praha-Brno-Ostrava
Marek Pinkava, náměstek SSVRT pro oblast jih, Správa železnic – prezentace
Martin Hyský, zastupitel Kraje Vysočina
Petr Jemelka, manažer projektu VRT Moravská brána II
12.00-13.00oběd
Změna programu vyhrazena.